Propisane su kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2020. godinu

Datum objave: 09-03-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 21/2020 objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2020. godinu, koji stupa na snagu 14. marta 2020. godine.

Ovim pravilnikom propisane su kamatne stope koje se, u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2020. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Kamatne stope propisane Pravilnikom su:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) Na kratkoročne kredite u RSD

1,92%

(2) Na dugoročne kredite u RSD

2,71%

(3) Na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR

3,11%

(4) Na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD

3,87%

(5) Na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF

2,54%

(6) Na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK

3,92%

(7) Na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP

1,88%

(8) Na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB

3,23%

 

2) za druga privredna društva:

(1) Na kratkoročne kredite u RSD

4,71%

(2) Na dugoročne kredite u RSD

5,55%

(3) Na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR

2,64%

(4) Na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR

2,87%

(5) Na kratkoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF

7,84%

(6) Na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF

7,52%

(7) Na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD

4,83%

(8) Na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD

4,05%