Propisane su kamatne stope za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2023. godinu

Datum objave: 30-03-2023


U "Službenom glasniku RS", broj 24/2023 objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2023. godinu koji stupa na snagu 6. aprila 2023. godine.

Ovim pravilnikom propisane su kamatne stope koje se, u skladu sa principom "van dohvata ruke" za 2023. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica.

Kamatne stope propisane Pravilnikom su:

1) za banke i davaoce finansijskog lizinga:

(1) Na kratkoročne kredite u RSD

1,48%

(2) Na dugoročne kredite u RSD

4,47%

(3) Na kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR

3,25%

(4) Na kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD

4,43%

(5) Na kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF

2,63%

(6) Na kredite u SEK i dinarske kredite indeksirane u SEK

3,70%

(7) Na kredite u GBP i dinarske kredite indeksirane u GBP

1,88%

(8) Na kredite u RUB i dinarske kredite indeksirane u RUB

1,91%

(9) Na kredite u CNY i dinarske kredite indeksirane u CNY

4,01%

2) za druga privredna društva:

(1) Na kratkoročne kredite u RSD

3,88%

(2) Na dugoročne kredite u RSD

4,74%

(3) Na kratkoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR

2,98%

(4) Na dugoročne kredite u EUR i dinarske kredite indeksirane u EUR

3,22%

(5) Na dugoročne kredite u CHF i dinarske kredite indeksirane u CHF

7,84%

(6) Na kratkoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD

3,18%

(7) Na dugoročne kredite u USD i dinarske kredite indeksirane u USD

4,28%