Propisane su vrste finansijskih obezbeđenja neophodnih za obavljanje delatnosti upravljanja otpadom

Datum objave: 22-11-2023


Uredbom o vrsti finansijskih garancija i ekvivalentnog osiguranja kojim se obezbeđuje obavljanje delatnosti upravljanja otpadom (u daljem tekstu: Uredba), koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 103/2023, utvrđuju se vrste finansijskih garancija i ekvivalentnog osiguranja kojim se obezbeđuje obavljanje delatnosti upravljanja otpadom (sakupljanje, transport, tretman skladištenje, ponovno iskorišćenje, odlaganje otpada i prekogranično kretanje otpada, trgovina i posredništvo), izdavaoci i korisnici, sadržina, uslovi izdavanja, korišćenja i povlačenja sredstava obezbeđenja, postupak izvršenja i elementi za utvrđivanje visine i način obračuna.

Uredbom je propisan sadržaj finansijske garancije banke i odgovarajuće polise osiguranja, elementi za utvrđivanje visine polise osiguranja ili finansijske garancije banke, kao i da se finansijska garancija ili ekvivalentno osiguranje podnosi nadležnom organu u postupku podnošenja zahteva za izdavanje dozvole za sakupljanje i transport, tretman skladištenja, ponovno iskorišćenje, odlaganje otpada i prekogranično kretanje otpada, odnosno za upis u Registar trgovaca ili posrednika u upravljanju otpadom.

Ova uredba stupa na snagu 29. novembra 2023. godine.

Detaljnije o navedenoj uredbi možete se informisati u časopisu Revizor i elektronskom paketu IPC. FiP.