Propisani su kriterijumi za oslobađenje od plaćanja naknade za korišćenje zaštićenog područja

Datum objave: 18-05-2019


U "Službenom glasniku RS" broj 34/2019. objavljen je Pravilnik o kriterijumima za oslobađenje od plaćanja naknade za korišćenje zaštićenog područja, koji se odnosi na korisnike zaštićenog područja čije aktivnosti neposredno doprinose unapređenju stanja, prezentaciji i promociji vrednosti zaštićenog područja.

Kriterijumi za oslobođenje od plaćanja naknade su aktivnosti korisnika zaštićenog područja koje doprinose:

- unapređenju stanja, prezentaciji i promociji vrednosti zaštićenog područja;

- ukupnom očuvanju biološke, geološke i predeone raznovrsnosti i životne sredine;

- očuvanju kulturno-istorijskih vrednosti i tradicije (folklora, svetkovina, etnoproizvoda i dr.), podizanju kulturnog nivoa i demografskoj obnovi;

- širenju obrazovno-vaspitnog i naučnog rada, jačanju kvaliteta prosvetnog rada i širenju svesti o potrebi zaštite.

Na osnovu navedenih kriterijuma upravljač zaštićenog područja utvrđuje ko su korisnici čije aktivnosti neposredno doprinose unapređenju stanja, prezentaciji i promociji vrednosti zaštićenog područja, koji se mogu osloboditi od plaćanja naknade za korišćenje zaštićenog područja.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 25. maja 2019. godine.