Prosečna zarada za maj 2019. godine

Datum objave: 25-07-2019


Prema Saopštenju Republičkog zavoda za statistiku broj 202 od 25. jula 2019. godine:

• Prosečna bruto zarada u Republici Srbiji, koja je isplaćena u maju 2019. godine iznosi 76.511,00 dinar.

• Prosečna neto zarada u Republici Srbiji (bez poreza i doprinosa) koja je isplaćena u maju 2019. godine iznosi 55.380,00 dinara.