PROŠIRENJE MOGUĆNOSTI DAVANJA U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI VAN POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA, ODNOSNO PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA I PLAĆANJA 20% TRŽIŠNE VREDNOSTI ZAKUPNINE

Datum objave: 05-05-2017


 

Dopunom Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda ("Službeni glasnik RS", broj 42/2017) koja stupa na snagu 12. maja 2017. godine proširena je mogućnost davanja u zakup  nepokretnosti van postupka javnog nadmetanja, odnosno prikupljanja pismenih ponuda i u slučaju:

  

- kada davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini traži udruženje koje ostvaruje saradnju sa ministarstvom nadležnim za poslove odbrane u oblastima od značaja za odbranu ili koje neguje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije na osnovu Uredbe o kriterijumima i postupku dodele sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja koji se zasnivaju na aktivnostima od značaja za odbranu ("Službeni glasnik RS", br. 100/08, 3/14 i 37/15).

  

Takođe prošireno je pravo davanja u zakup poslovnog prostora uz mogućnost plaćanja zakupnine u visini od 20% od procenjene tržišne visine zakupnine:

  

- licima koja obavljaju delatnost starih zanata, umetničkih zanata i poslova domaće radinosti određenih Pravilnikom o određivanju poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata ("Službeni glasnik RS", broj 56/12),

  

- udruženjima koja ostvaruju saradnju sa ministarstvom nadležnim za poslove odbrane u oblastima od značaja za odbranu ili koja neguju tradicije oslobodilačkih ratova Srbije.