Radno vreme objekata od 22. marta 2021. godine

Datum objave: 22-03-2021


Prema Naredbi o izmenama i dopunama Naredbe o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19, koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 25/2021, u cilju sprečavanja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, ograničava se rad pojedinih objekata u periodu od 22. marta 2021. godine od 06.00h dok nalaže epidemiloška situacija.

U navedenom periodu neće raditi objekti u kojima se obavljaju delatnosti:

 • pružanja usluga u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi, i sl.);
 • pružanja usluga u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri i sl.).

U radnom vremenu od 06.00h do 20.00h svakog dana mogu raditi objekti u kojima se obavljaju delatnosti:

 • u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta);
 • pružanja zanatskih i drugih usluga;
 • oblasti sporta (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.);
 • priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.).

U radnom vremenu od 06.00 do 21.00h svakog dana mogu raditi objekti u kojima se obavljaju delatnosti:

 • trgovinskih i drugih radnji i prodajnih mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda;
 • prodavnica hrane za životinje (pet šopovi, prodavnice stočne hrane i dr.);
 • zatvorenih i otvorenih pijaca, radnji i prodajnih mesta u okviru otvorene ili zatvorene pijace (mesare, pečenjare, specijalizovane prodavnice hrane i sl.) uključujući i one koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima, a za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine;
 • u oblasti kulture (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije).

U navedenom radnom vremenu, u svim navedenim objektima, pravno lice ili preduzetnik mora obezbediti da rastojanje između svih prisutnih lica bude takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice, osim za teretane/fitnes centre/spa gde na svakih 16 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice.

Navedena ograničenja radnog vremena ne odnose se na sledeće objekte:

 • apoteke (uključujući poljoprivredne apoteke), izuzev onih apoteka koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač ne može obezbediti posebne koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine;
 • benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva;
 • trgovinske, ugostiteljske i druge objekte koji vrše dostavu hrane kao i prodaju hrane "preko šaltera";
 • restorane i drugi prostor u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja i to najkasnije do 21.00h;
 • ordinacije i laboratorije u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i
 • veterinarske ordinacije i laboratorije i sl.

Ova naredba stupa na snagu 21. marta 2021. godine.