Radno vreme objekata od 5. aprila 2021. godine

Datum objave: 05-04-2021


Naredbom o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 (“Službeni glasnik RS”, broj 33/2021) utvrđuju se ograničenja radnog vremena i prostorna ograničenja u periodu od 5. aprila 2021. godine od 06.00h dok nalaže epidemiološka situacija.

U navedenom periodu neće raditi objekti u kojima se obavljaju delatnosti:

 • pružanja usluga u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri i sl.);
 •  pružanja usluga u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi, i sl.), osim onih ugostiteljskih objekata koji imaju otvoreni deo objekta (baštu) za koji imaju dozvolu za zauzeće izdatu od strane nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, tako što se mogu pružati ugostiteljske usluge samo na otvorenom delu objekta, s tim da:
  • - korisnici usluga moraju nositi zaštitne maske sve vreme boravka u objektu (u momentima kada ne konzumiraju hranu ili piće),
  • - zaposleni moraju nositi zaštine maske, naročito prilikom pripreme hrane i pića i usluživanja,
  • - između stolova mora biti razmak od najmanje dva metra, tako što se taj razmak računa između osoba koje sede za različitim stolovima,
  • - za stolom ne može sedeti više od pet osoba,
  • - ukoliko ne postoje stolovi i stolice za sedenje na otvorenom delu, rastojanje između svih prisutnih lica na otvorenom delu mora biti takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice,
  • - otvoreni deo objekta mora biti fizički podeljen od javne površine u smislu da se mora postaviti fizička prepreka (barijera) između tog dela i javne površine tako da između korisnika usluga i lica na javnoj površini bude razmak od minimum 3 metra,
  • - ne može se izvoditi muzičko-scenski program uživo (tzv. živa muzika) i
  • - radno vreme je svakog dana od 06.00 do 22.00h.

U radnom vremenu od 06.00 do 22.00h svakog dana mogu raditi:

 • restorani i drugi prostori u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja;
 • objekti u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta);
 • objekti, radnje i servisi i sl. u kojima se vrše stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti, finansijske delatnosti i delatnost osiguranja, promet nekretnina, informisanje i komunikacija, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, zanatske i druge uslužne delatnosti;
 • objekti u kojima se obavlja delatnost u oblasti sporta (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.);
 • objekti u kojima se obavlja delatnost priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.);
 • trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, prodavnice hrane za životinje (pet šopovi, prodavnice stočne hrane i dr.), zatvorene i otvorene pijace;
 • radnje i prodajna mesta u okviru otvorene ili zatvorene pijace (mesare, pečenjare, specijalizovane prodavnice hrane i sl.);
 • radnje, prodajna mesta i mesta u kojima se prodaje roba na malo ili pružaju usluge, a koji prodaju ili pružanje usluga obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine;
 • objekti u kojima se pružaju usluge u oblasti kulture (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije).

U navedenom radnom vremenu, u svim navedenim objektima, pravno lice ili preduzetnik mora obezbediti da rastojanje između svih prisutnih lica bude takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice, osim za teretane/fitnes centre/spa gde na svakih 16 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice.

Navedena ograničenja radnog vremena ne odnose se na sledeće objekte:

 • apoteke uključujući veterinarske i poljoprivredne apoteke);
 • benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva;
 • trgovinski, ugostiteljski i drugi objekati koji vrše dostavu hrane;
 • ordinacije i laboratorije u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarske ordinacije i laboratorije i sl.

Ova naredba stupa na snagu 5. aprila 2021. godine.