Radno vreme objekata u periodu od 16. marta, od 21.00h, do 22. marta 2021. godine, do 6.00h

Datum objave: 16-03-2021


Prema Naredbi o izmeni i dopuni Naredbe o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19, koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 23/2021, u cilju sprečavanja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19, ograničava se rad pojedinih objekata u periodu od 16. marta, od 21.00h, do 22. marta 2021. godine, do 6.00h.

U navedenom periodu neće raditi objekti u kojima se obavljaju delatnosti:

 • u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta);
 • pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi, šalteri i kiosci za prodaju hrane i pića i sl.);
 • pružanja usluge u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri i sl.);
 • priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.);
 • pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge (kozmetički saloni, frizerski saloni, saloni lepote);
 • u oblasti kulture koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije);
 • u oblasti sporta koja podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajniji neposredni kontakt sa korisnikom usluge (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.).

Objekti na koje se navedeno ograničenje rada ne odnosi i kojima je dozvoljeno da rade su:

 • apoteke (uključujući poljoprivredne apoteke), izuzev onih apoteka koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač ne može obezbediti posebne koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine, benzinske pumpe u obavljanju delatnosti prodaje goriva i trgovinski, ugostiteljski i drugi objekti koji vrše dostavu hrane;
 • trgovinske i druge radnje i prodajna mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, prodavnice hrane za životinje (pet šopovi, prodavnice stočne hrane i dr.), zatvorene i otvorene pijace, uključujući i one koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima, a za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine;
 • kiosci i trafike koji su kao takvi registrovani i klasifikovani i postavljeni na javnoj površini i u kojima se prodaju štampa, duvanske prerađevine i sitna neprehrambena roba i koja se obavlja tako da kupac ne ulazi u objekat;
 • ordinacije i laboratorije u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarske ordinacije i laboratorije i sl.;
 • restorani i drugi prostor u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima koja imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja i to najkasnije do 21.00h;
 • objekti namenjeni za sport i rekreaciju - kada se koriste u svrhu treninga i priprema i održavanja registrovanih takmičenja u nadležnosti nacionalnih sportskih saveza i to u unapred zakazanim terminima;
 • sve druge radnje, objekti i mesta (obućarske, krojačke, stolarske, staklorezačke i sl. radnje, servisi, tehnički pregledi i sl.) na kojima se pružaju usluge pri čijem vršenju nije obavezno prisustvo korisnika ili su prisustvo i kontakt ograničenog trajanja.

Istovremeno, navedeno ograničenje radnog vremena ne odnosi se na:

 • finansijske institucije (banke, osiguravajuća društva, menjačnice i dr.);
 • državne organe, organe državne uprave, organe AP Vojvodine, organe jedinica lokalne samouprave;
 • javna preduzeća i privredna društva čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave;
 • javne ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave, osim onih ustanova koje obavljaju delatnosti za koje je propisana zabrana rada;
 • sudove i javna tužilaštva, javne beležnike, izvršitelje i druge pravosudne ili sa njima vezane organe i službe;
 • privredna društva i druge privredne subjekte (osim za delatnosti za koje je propisana zabrana rada).

Ova naredba stupa na snagu 16. marta 2021. godine.