Rebalans budžeta za 2019. godinu

Datum objave: 08-10-2019


Narodna skupština Republike Srbije po hitnom postupku usvojila je izmene i dopune Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu – Rebalans budžeta za 2019. godinu koji je objavljen u Službenom glasniku RS, br.72/2019 i koji se primenjuje narednog dana od dana objavljivanja, odnosno od 8. oktobra 2019. godine.

Prema Rebalansu budžeta za 2019. godinu ukupni prihodi i primanja ostvareni po osnovu prodaje nefinansijske imovine su 1.292.640.267.000  (1.246.191.337.000), a ukupni rashodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine 1.299.006.884.000 (1.249.535.453.000), čime je budžetski suficit/deficit -6.366.617.000 (-3.344.116.000). Izdaci za otplatu glavnice (u cilju sprovođenja javnih politika) su 11.500.000.000 (13.000.000.000), a izdaci za nabavku finansijske imovine (u cilju sprovođenja javnih politika) 5.733.383.000 (6.555.884.000), te je ukupan fiskalni suficit/deficit -23.600.000.000 (-22.900.000.000).

Najznačajnije izmene prema Rebalansu budžeta za 2019. godnu odnose se na:

  • povećanje plata (povećanje osnovice počev od plate za novembar),
  • dodatno finansiranje infrastrukturnih i kapitalnih projekata, kao i
  • nedostajući deo sredstava po određenim kategorijama rashoda.

Promene po budžetskim korisnicima predviđene su u okviru razdela: 6 - Sudovi,  8 - Tužilaštva, 16 - Ministarstva finansija, 22 - Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, 26 - Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i 30 - Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Opširnije o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu možete pročitati u časopisu Budžet br. 21/2019 i u elektronskoj bazi IPC - FIP.