Referentna kamatna stopa ostaje 6,50%

Datum objave: 09-11-2023


Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici održanoj 9. novembra 2023. godine odlučio je da referentnu kamatnu stopu (RKS) zadrži na nivou od 6,50%. Naredna sednica Izvršnog odbora NBS, na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi, održaće se 7. decembra 2023. godine.