Referentna kamatna stopa ostaje 6,50%

Datum objave: 11-01-2024


Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici održanoj 11. januara 2024. godine odlučio je da referentnu kamatnu stopu (RKS) zadrži na nivou od 6,50%. Naredna sednica Izvršnog odbora NBS, na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi, održaće se 8. februara 2024. godine.