Referentna kamatna stopa ostaje na nivou od 1,25%

Datum objave: 10-09-2020


Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) na sednici održanoj 10. septembra 2020. godine odlučio je da referentnu kamatnu stopu (RKS) zadrži na nivou od 1,25%.

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS, na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi, održaće se 8. oktobra 2020. godine.