Referentna kamatna stopa povećana na 2%

Datum objave: 12-05-2022


Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici održanoj 12. maja 2022. godine odlučio je da referentnu kamatnu stopu (RKS) poveća na nivo od 2%.

Povećanje RKS direktno se odražava na povećanje stope zatezne kamate kao i na povećanje stope kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, pa je u skladu sa navedenim:

stopa zatezne kamate, od 13. maja 2022. godine, 10%

 

stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, od 12. maja 2022. godine, 12%.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 9. juna 2022. godine.