Referentna kamatna stopa povećana na 3,5%

Datum objave: 08-09-2022


Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici održanoj 8. septembra 2022. godine odlučio je da referentnu kamatnu stopu (RKS) poveća na nivo od 3,5%.

Povećanje RKS direktno se odražava na povećanje stope zatezne kamate kao i na povećanje stope kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, pa je u skladu sa navedenim:

  • stopa zatezne kamate, od 9. septembra 2022. godine, 11,5%
  • stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, od 8. septembra 2022. godine, 13,5%.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 6. oktobra 2022. godine.