Referentna kamatna stopa povećana na 3%

Datum objave: 11-08-2022


Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici održanoj 11. avgusta 2022. godine odlučio je da referentnu kamatnu stopu (RKS) poveća na nivo od 3,00%.

Povećanje RKS direktno se odražava na povećanje stope zatezne kamate kao i na povećanje stope kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, pa je u skladu sa navedenim:

  • stopa zatezne kamate, od 12. avgusta 2022. godine, 11,00%
  • stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, od 11. avgusta 2022. godine, 13,00%.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 8. septembra 2022. godine.