Referentna kamatna stopa povećana na 5,25%

Datum objave: 12-01-2023


Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici održanoj 12. januara 2023. godine odlučio je da referentnu kamatnu stopu (RKS) poveća na nivo od 5,25%.

Povećanje RKS direktno se odražava na povećanje stope zatezne kamate kao i na povećanje stope kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, pa je u skladu sa navedenim:

  • stopa zatezne kamate, od 13. januara 2023. godine, iznosi 13,25%
  • stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, od 12. januara 2023. godine, iznosi 15,25%.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 9. februara 2023. godine.