Referentna kamatna stopa povećana na 5,5%

Datum objave: 09-02-2023


Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici održanoj 9. februara 2023. godine odlučio je da referentnu kamatnu stopu (RKS) poveća na nivo od 5,5%.

Povećanje RKS direktno se odražava na povećanje stope zatezne kamate kao i na povećanje stope kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, pa je u skladu sa navedenim:

  • stopa zatezne kamate, od 10. februara 2023. godine, iznosi 13,5%
  • stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, od 9. februara 2023. godine, iznosi 15,5%.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 9. marta 2023. godine.