Referentna kamatna stopa povećana na 5,75%

Datum objave: 09-03-2023


Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici održanoj 9. marta 2023. godine odlučio je da referentnu kamatnu stopu (RKS) poveća na nivo od 5,75%.

Povećanje RKS direktno se odražava na povećanje stope zatezne kamate kao i na povećanje stope kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, pa je u skladu sa navedenim:

  • stopa zatezne kamate, od 10. marta 2023. godine, iznosi 13,75%
  • stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, od 9. marta 2023. godine, iznosi 15,75%.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 6. aprila 2023. godine.