Referentna kamatna stopa povećana na 6,25%

Datum objave: 08-06-2023


Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici održanoj 8. juna 2023. godine odlučio je da referentnu kamatnu stopu (RKS) poveća na nivo od 6,25%.

Povećanje RKS direktno se odražava na povećanje stope zatezne kamate kao i na povećanje stope kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, pa je u skladu sa navedenim:

  • stopa zatezne kamate, od 9. juna 2023. godine, iznosi 14,25%
  • stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, od 8. juna 2023. godine, iznosi 16,25%.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 13. jula 2023. godine.