Referentna kamatna stopa smanjena na 1,00%

Datum objave: 10-12-2020


Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici održanoj 10. decembra 2020. godine odlučio je da referentnu kamatnu stopu (RKS) smanji na 1,00%.

Smanjenje RKS direktno se odražava na smanjenje stope zatezne kamate kao i na smanjenje stope kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, pa je u skladu sa navedenim:

- stopa zatezne kamate, od 11. decembra 2020. godine, 9,00%

- stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, od 10. decembra 2020. godine, 11,00%.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 14. januara 2021. godine.