Referentna kamatna stopa smanjena na 1,25%

Datum objave: 11-06-2020


Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici održanoj 11. juna 2020. godine odlučio je da referentnu kamatnu stopu (RKS) smanji na 1,25%.

Smanjenje RKS direktno se odražava na smanjenje stope zatezne kamate, kao i na smanjenje stope kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, pa je u skladu sa navedenim:

- stopa zatezne kamate, od 12. juna 2020. godine, 9,25%

- stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, od 11. juna 2020. godine, 11,25%.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 9. jula 2020. godine.