Referentna kamatna stopa smanjena na 1,5%

Datum objave: 09-04-2020


Izvršni odbor Narodne banke Srbije, na sednici održanoj 9. aprila 2020. godine, odlučio je da referentnu kamatnu stopu (RKS) smanji na 1,5%.

Smanjenje RKS direktno se odražava na smanjenje stope zatezne kamate kao i na smanjenje stope kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, pa je u skladu sa navedenim:

  • stopa zatezne kamate, od 10. aprila 2020. godine, 9,5%,
  • stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, od 9. aprila 2020. godine, 1,5%.

Napominjemo da je u "Službenom glasniku RS", broj 38/2020 objavljena Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kojom je propisano da se za vreme vanrednog stanja, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode obračunava i plaća po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi NBS.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 7. maja 2020. godine.