Referentna kamatna stopa smanjena na 2,25%

Datum objave: 07-11-2019


Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici održanoj 7. novembra 2019. godine odlučio je da referentnu kamatnu stopu (RKS) smanji na 2,25%.

Smanjenje RKS direktno se odražava na smanjenje stope zatezne kamate kao i na smanjenje stope kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, pa je u skladu sa navedenim:

stopa zatezne kamate, od 8. novembra 2019. godine, 10,25%

stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, od 7. novembra 2019. godine, 12,25%.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 12. decembar 2019. godine.