Referentna kamatna stopa smanjena na 2,50%

Datum objave: 08-08-2019


Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici održanoj 8. avgusta 2019. godine odlučio je da referentnu kamatnu stopu (RKS) smanji na 2,50%.

Smanjenje RKS direkrno se odražava na smanjenje stope zatezne kamate kao i na smanjenje stope kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, pa je u skladu sa navedenim:

- stopa zatezne kamate, od 9. avgusta 2019. godine, 10,50%

- stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, od 8. avgusta 2019. godine, 12,50%.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 12. septembra 2019. godine.