Referentna kamatna stopa smanjena na 6,00%

Datum objave: 11-07-2024


Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici održanoj 11. jula 2024. godine odlučio je da referentnu kamatnu stopu (RKS) smanji na 6,00%.

Smanjenje RKS direktno se odražava na smanjenje stope zatezne kamate kao i na smanjenje stope kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, pa je u skladu sa navedenim:

  • stopa zatezne kamate, od 12. jula 2024. godine, iznosi 14,00%,
  • stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, od 11. jula 2024. godine, iznosi 16,00%.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 8. avgusta 2024. godine.