Referentna kamatna stopa smanjena na 6,25%

Datum objave: 13-06-2024


Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici održanoj 13. juna 2024. godine odlučio je da referentnu kamatnu stopu (RKS) smanji na 6,25%.

Smanjenje RKS direktno se odražava na smanjenje stope zatezne kamate kao i na smanjenje stope kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, pa je u skladu sa navedenim:

  • stopa zatezne kamate, od 14. juna 2024. godine, iznosi 14,25%,
  • stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, od 13. juna 2024. godine, iznosi 16,25%.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će biti doneta odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 11. jula 2024. godine.