Revidirana Fiskalna strategija za 2023. godinu

Datum objave: 24-11-2022


U "Službenom glasniku RS", broj 128/2022 od 22.11.2022. godine objavljena je Revidirana Fiskalna strategija za 2023. godinu, prema kojoj je data Projekcija osnovnih makroekonomskih indikatora za naredni fiskalni period.

U nastavku dajemo pregled Projekcija osnovnih makroekonomskih indikatora.

Opširnije u narednim izdanjima IPC i u elektronskoj bazi.

 

2022.

2023.

2024.

2025.

Stopa realnog rasta BDP, %

2,5

2,5

3,5

4,0

BDP u tekućim tržišnim cenama (u mlrd dinara)

7.082,5

8.025,1

8.776,3

9.519,4

Izvori rasta: procentne promene u stalnim cenama

 

 

 

 

Lična potrošnja

3,9

2,5

2,9

3,6

Državna potrošnja

0,4

-2,0

0,8

0,8

Investicije u osnovna sredstva

0,0

2,4

5,2

5,8

Izvoz robe i usluga

12,3

4,9

8,8

10,6

Uvoz robe i usluga

12,8

4,0

6,8

8,8

Doprinos rastu BDP, procentni poeni

 

 

 

 

Domaća tražnja

4,2

2,4

3,1

3,8

Lična potrošnja

2,7

1,8

2,0

2,5

Državna potrošnja

0,1

-0,3

0,1

0,1

Investicije u osnovna sredstva

0,0

0,6

1,2

1,4

Promena u zalihama

1,5

0,3

-0,3

-0,2

Neto izvoz robe i usluga

-1,7

0,1

0,5

0,3

Rast BDV po sektorima i neto poreza, %

 

 

 

 

Poljoprivreda

-8,0

6,9

0,9

0,0

Industrija

1,3

1,1

3,6

5,4

Građevinarstvo

-8,7

0,9

5,2

5,9

Usluge

4,8

2,6

3,8

4,0

Neto porezi

4,6

3,0

3,0

3,0

Doprinos rastu BDP, procentni poeni

 

 

 

 

Poljoprivreda

-0,5

0,4

0,1

0,0

Industrija

0,3

0,2

0,7

1,1

Građevinarstvo

-0,5

0,0

0,3

0,3

Usluge

2,4

1,3

1,9

2,0

Neto porezi

0,8

0,5

0,5

0,5

Kretanje cena, %

 

 

 

 

BDP deflator

10,2

10,6

5,6

4,3

Potrošačke cene (godišnji prosek)

11,6

11,1

5,0

3,5

Kretanja u spoljnom sektoru, % BDP

 

 

 

 

Saldo roba i usluga

-12,2

-10,9

-9,4

-8,4

Saldo tekućeg računa

-9,0

-8,5

-6,7

-6,0

Fiskalni indikatori, % BDP

 

 

 

 

Fiskalni rezultat opšte države

-3,8

-3,3

-2,2

-1,4

Konsolidovani prihodi

43,0

40,8

40,3

39,6

Konsolidovani rashodi

46,8

44,1

42,5

41,0

Bruto dug sektora opšte države

56,9

56,1

55,1

54,0