RFZO vrši isporuku zaštitnih maski pravnim licima koja se bave distribucijom zaštitnih sredstava

Datum objave: 23-03-2020


Prema Uredbi o ograničavanju maloprodajne cene zaštitnih sredstava za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 ("Službeni glasnik RS", broj 40/2020), koja stupa na snagu 22. marta 2020. godine, Republički fond za zdravstveno osiguranje isporučuje pravnim licima koja se bave distribucijom zaštitnih sredstava (distributerima) na osnovu zahteva, odnosno dostavljene narudžbenice – trebovanja u količini od najmanje 500.000 komada zaštitnih sredstava (maski).

Pravna lica – distributeri, uz narudžbenicu – trebovanje dostavljaju spisak privrednih subjekata koji se bave maloprodajom zaštitnih sredstava za dalju prodaju traženih količina. Ukoliko dostavljeni podaci nisu tačni predviđa se novčana kazna od 300.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice, odnosno novčana kazna od 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu.

Vlada posebnim aktom odobrava isporuku i određuje uslove isporuke zaštitnih sredstava pojedinim pravnim licima.