Rok za dostavljanje obaveštenja Poreskoj upravi o ne/isplati lične zarade ističe 15. decembra 2021. godine

Datum objave: 08-12-2021


Podsećamo preduzetnike koji su se odlučili da isplaćuju ličnu zaradu u 2022. godini, da su dužni da obaveštenje o svom opredeljenju podnesu u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave - ePorezi najkasnije do 15. decembra 2021. godine.

Ukoliko se preduzetnik odluči da u 2022. godini prestane sa isplatom lične zarade dužan je da obaveštenje o svom opredeljenju podnese u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave - ePorezi najkasnije do 15. decembra 2021. godine.

Napominjemo da preduzetnik koji se jednom opredeli za ličnu zaradu i želi da je isplaćuje i u narednim godinama nema potrebe da o tome posebno obaveštava Poresku upravu.