Rok za otvaranje namenskog računa za isplatu direktnih davanja ističe 25. aprila 2020. godine

Datum objave: 22-04-2020


Privredni subjekti koji prihvate direktna davanja, a koji imaju otvorene tekuće račune kod više banaka dužni su da najkasnije do 25. aprila 2020. godine, putem elektronskih servisa Poreske uprave (e-Porezi) popunjavanjem IPB prijave, dostave podatak o nazivu banke kod koje će navedeni poseban namenski račun biti otvoren.

Navedeno je propisano Uredbom o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 ("Službeni glasnik RS", broj 54/2020).