Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2018. godinu je 1. jul 2019. godine

Datum objave: 12-06-2019


Zakonski rok za sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje porez. Prema tome, rok za sastavljanje i podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2018. godinu je 29. jun 2019. godine. Kako 29. jun ove godine pada u subotu, rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica i poreskog bilansa za 2018. godinu pomera se na prvi radni dan, a to je 1. jul 2019. godine (ponedeljak).