Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje

Datum objave: 22-10-2020


Podsećamo obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti da rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2021. godini ističe 2. novembra 2020. godine (rok je 31. oktobar 2020. godine, a kako ovaj datum pada u subotu rok se pomera na prvi radni dan).

Preduzetnici koji porez na prihod od samostalne delatnosti u 2020. godini plaćaju na paušalno utvrđen prihod, nemaju obavezu da podnesu zahtev za paušalno oporezivanje za 2021. godinu.