Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje

Datum objave: 25-10-2023


Podsećamo obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti da rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2024. godini ističe 31. oktobara 2023. godine.

Preduzetnik koji ispunjava propisane uslove za paušalno oporezivanje, a koji u 2023. godini plaća porez na ostvareni prihod od samostalne delatnosti, može podneti nadležnoj Poreskoj upravi zahtev za paušalno oporezivanje najkasnije do 31. oktobra 2023. godine.

Zahtev za paušalno oporezivanje podnosi se elektronskim putem preko portala Poreske uprave isključivo upotrebom kvalifikovanog elektronskog sertifikata.

Preduzetnik koji porez na prihod od samostalne delatnosti u 2023. godini plaća na paušalno utvrđen prihod i nije došlo do izmene obima poslovanja, nema obavezu da podnese zahtev za paušalno oporezivanje za 2024. godinu.