Rok za prihvatanje prvog direktnog davanja ističe 31. marta 2021. godine

Datum objave: 30-03-2021


Podsećamo sve privredne subjekte koji su se odlučili za korišćenje direktnih davanja da rok za dostavljanje izjave o prihvatanju prvog davanja ističe 31. marta 2021. godine.

Izjavu možete podneti preko portala e-Porezi.