Rok za prijavu godišnjeg poreza na dohodak građana - 16. maj 2022. godine

Datum objave: 10-05-2022


Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu dužan je da podnese poresku prijavu na Obrascu PPDG-2R sa tačnim podacima nadležnom poreskom organu najkasnije do 16. maja 2022. godine (rok je 15. maj 2022. godine, a kako ovaj datum pada u nedelju, rok se pomera na prvi radni dan).

Obveznici podnošenja poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana su sva fizička lica koja su u periodu od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2021. godine ostvarila dohodak veći od neoporezivog iznosa 3.268.224 dinara.

Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana na Obrascu PPDG-2R može se podneti u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave (e Porezi) ili u pismenom obliku (neposredno ili putem pošte).

Detaljnije o utvrđivanju godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu pisali smo u časopisu REVIZOR broj 8/2022 i časopisu BUDŽET broj 7/2022.