Rok za uplatu dobiti javnih preduzeća po završnom računu za 2018. godinu

Datum objave: 25-11-2019


Javna preduzeća i drugi oblici organizovanja čiji je osnivač Republika Srbija, dužni su da do 30. novembra 2019. godine uplate u budžet Republike Srbije deo od najmanje 50% dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima, po završnom računu za 2018. godinu.

Izuzetno, u skladu sa odredbama člana 16. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 95/2018 i 72/2019) propisano je i da, uz saglasnost Vlade, obavezu po osnovu uplate dobiti nema javno preduzeće ili drugi oblik organizovanja koje donese odluku da iz dobiti pokrije gubitak, odnosno poveća kapital, a raspoloživa likvidna sredstva upotrebi za finansiranje investicija.