Rokovi u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja

Datum objave: 23-03-2020


Vlada RS donela je Uredbu o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine (dalje: Uredba), koja je objavljena u "Službenom glasniku RS", broj 38/2020. Uredba je stupila na snagu dana 20. marta 2020. godine.

Uredbom je utvrđeno da za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine, prestaju teći rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, privatne tužbe u krivičnom postupku, predloga za pokretanje vanparničnog postupka ili postupka izvršenja i obezbeđenja, podnošenje tužbe u upravnom sporu, podnošenje ustavne žalbe, rokovi za izjavljivanje pravnih lekova, pravnih sredstava ili za preduzimanje drugih procesnih radnji.

Takođe, rokovi za izjavljivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava u krivičnom postupku, prekršajnom postupku i postupku za privredne prestupe, kao i rokovi za izjavljivanje vanrednih pravnih lekova, prestaju teći za vreme trajanja vanrednog stanja.