ROKOVI ZA PREDAJU PORESKOG BILANSA I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU

Datum objave: 23-06-2017


Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa pravnih lica za 2016. godinu Poreskoj upravi, elektronskim putem, 29. jun 2017. godine, o čemu smo detaljno pisali u časopisu Revizor broj 5/2017 koji je ceo posvećen ovoj temi i koji je i dalje aktuelan jer nije bilo nikakvih izmena propisa koji se tiču objavljenih tekstova.

 

Napominjemo i da je rok za dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja za 2016. godinu Agenciji za privredne registre 30. jun 2017. godine.