Skraćeno trajanje kućne izolacije lica obolelih od COVID-19

Datum objave: 18-01-2022


Izmenama Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (dalje: Uredba) koje su objavljene u "Službenom glasniku RS", broj 7/2022 skraćeno je trajanje kućne izolacije lica kod kojih je testiranjem utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, a kod kojih nije utvrđeno prisustvo nijednog simptoma ili znaka zarazne bolesti COVID-19, sa 14 dana na sedam dana.

Uredbom je takođe utvrđeno da se zaposleni u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite testiraju PCR testom nakon kućne izolacije od sedam dana i vraćaju se na posao ukoliko je PCR test negativan, dok u slučaju pozitivnog rezultata PCR testa, ostaju u izolaciji do desetog dana kada se izolacija prekida bez testiranja.

Uredba je stupila na snagu 17. januara 2022. godine.