"SPIRI" - nova aplikacija za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje budžeta RS u test verziji - na sajtu Uprave za trezor

Datum objave: 15-11-2022


Prema Obaveštenju Ministarstva finansija RS - Uprava za trezor, Broj: 401-00-2154/22-001-011 od 14. novembra 2022. godine, na sajtu Uprave za trezor, u delu Servisi, dostupna je test verzija aplikacije "SPIRI".

"SPIRI" je nova, šira aplikacija Sistema za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje budžeta RS, koja će zameniti dosadašnju aplikaciju "ISIB" - Informacioni sistem izvršenja budžeta RS.

Početak rada u novoj aplikaciji predviđen je za 1. januar 2023. godine, a za sada će se koristiti test verzija sistema.

Podrška za rad u novom sistemu, obezbeđena je na pristupnoj adresi spiri@trezor.gov.rs.

Prema navedenom obaveštenju u "SPIRI" su uključeni oni korisnici koji su već u sistemu "ISIB", kao i novi korisnici, tako da će od 1. januara 2023. godine u ovom novom sistemu biti:

  • Direktni korisnici budžetskih sredstava RS,
  • Indirektni korisnici (novog) Ministarstva kulture,
  • Indirektni korisnici Uprave za izvršenje krivičnih sankcija,
  • Pravosudni organi,
  • Indirektni korisnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,
  • Indirektni korisnici Ministarstva sporta,
  • Indirektni korisnici Ministarstva privrede,
  • Indirektni korisnik Ministarstva unutrašnjih poslova i
  • Indirektni korisnici Ministarstva prosvete.

Napominjemo da je već izvršena migracija aktivnih korisničkih naloga iz "ISIB" u novu aplikaciju, za svaku organizaciju.

"SPIRI" će biti integrisan sa Centralnim informacionim sistemom za obračun zarada u javnom sektoru - "ISKRA".

Detaljnija postupanja direktnih i indirektnih korisnika koji se uključuju u "SPIRI", kao i korisnika koji su delimično uključeni u "ISKRU" i onih koji nisu uključeni u "ISKRU", možete videti na linku.

Naime, na sajtu Uprave za trezor dostupna je korisnička dokumentacija, propisi, tekstovi obaveštenja i video materijal za obuku korisnika za rad u "SPIRI".