SPISAK NARUČILACA DRŽAVNIH ORGANA, ORGANA AUTONOMNE POKRAJINE I ORGANA LOKALNE SAMOUPRAVE U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA

Datum objave: 02-12-2015


Vlada Republike Srbije donela je Odluku o utvrđivanju spiska naručilaca iz člana 2. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS", br. 97/2015), čime je utvrđen Spisak naručilaca državnih organa, organa autonomne pokrajine i organa lokalne samouprave koji imaju status naručioca, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

 

Odluka je objavljena 28.11.2015. godine.

 

Spisak naručilaca državnih organa, organa autonomne pokrajine i organa lokalne samouprave možete pogledati OVDE.