Svrstavanje proizvoda i usklađivanje nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu

Datum objave: 10-12-2020


U "Službenom glasniku RS", broj 147/2020 objavljena je Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu.

Ovom uredbom usklađuje se nomenklatura Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2021. godinu, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi.

Uredba obuhvata redovne stope carine (utvrđene Carinskom tarifom), kao i stope carine koje se primenjuju u skladu sa zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini (primenjene na usklađenu nomenklaturu).

Ova uredba se primenjuje od 1. januara 2021. godine.