U susret primeni E-faktura od 1. maja 2022. godine

Datum objave: 29-03-2022


Imajući u vidu obaveznu primenu E-faktura od 1. maja 2022. godine za subjekte javnog sektora i za subjekte privatnog sektora koji su u sistemu PDV, a koji posluju sa subjektima javnog sektora, podsećamo da svi zainteresovani mogu da otvore svoje probne naloge na Demo Portalu E-faktura i da se na taj način, narednih mesec dana do obavezne primene E-faktura, osposobe za rad na sistemu.

Registraciju subjekta na Demo Portalu E-faktura (bez obzira da li se radi o subjektima javnog ili subjektima privatnog sektora) vrši zakonski zastupnik subjekta.

Preduslov za registraciju na Sistemu E-faktura je da zakonski zastupnik ima otvoren nalog na Portalu za elektronsku identifikaciju (eID).

Rad u Demo Portalu E-faktura je samo probnog karaktera i ne prenosi se na stvarnu, tzv. produkcionu verziju, a koja bi trebalo da se pusti u rad sredinom aprila.

Korisnici mogu pozvati kol-centar radi prijave problema i pomoći pri korišćenju Sistema elektronskih faktura, na broj 011/7777-600.

Pored toga, svi pretplatnici časopisa IPC i korisnici naših usluga mogu da se obrate našoj redakciji putem telefonskih konsultacija i pismeno na e-mail: konsultacije@ipc.rs radi razjašnjavanja svih nejasnoća i nedoumica u vezi primene E-fakture u praksi, vezano za konkretan problem.