Ukinuta je obaveza predaje obrazaca Fondu PIO od 1. januara 2019. godine

Datum objave: 09-01-2019


Članom 51. Zakona o izmenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, utvrđeno je da će se obrasci propisani aktom Vlade u skladu sa članom 126. ranije važećeg Zakona o PIO, koji prestaju da se primenjuju 1. januara 2019. godine, primenjivati i dalje za period osiguranja navršen zaključno sa 31. decembrom 2018. godine.

Obrasci koji prestaju da se primenjuju od 1. januara 2019. godine, a propisani su Odlukom o obrascima prijava podataka za matičnu evidenciju o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ("Službeni glasnik RS", br. 118/2003, 11/2006, 54/2010 (dr. uredba) i 44/2018 (dr. zakon)), su:

- M-4, M-4/SP, M-4K, M-4K/SP, M-6, M-7/PS, M-8, M-8/SP, M-10, M-UN, M-UNK,

- M-4UN, PSKP, ROD-1, M-8K, M-8UN.

Za sve isplate do 31. decembra 2018. godine predaja M-4 obrasca će se vršiti kao i ranije putem internet aplikacije Fonda.