Umanjenje osnovica za obračun i isplatu plata kod pojedinih korisnika javnih sredstava (javnih preduzeća) za 5% (umesto 10%) počev od 1. januara 2019. godine

Datum objave: 09-11-2018


Vlada RS je na sednici održanoj 8.11.2018. godine usvojila Predlog Zakona o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

Ovim predlogom zakona propisano je da se osnovica za obračun i isplatu plata kod pojedinih korisnika javnih sredstava (javna preduzeća osnovana od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, pravna lica osnovana od strane tih javnih preduzeća, pravna lica nad kojima Republika Srbija, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala, odnosno više od 50% glasova u organima upravljanja, druga pravna lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini) umanjuje za 5%, počev od 1. januara 2019. godine.