Umanjenje zarade od 5 % kod korisnika javnih sredstava počev od zarade za januar 2019. godine

Datum objave: 09-01-2019


Zakonom o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, koji je objavljen u "Službenom glasniku RS", broj 95/2018, izvršena je dopuna u članu 5. Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", broj 116/2014 dalje: Zakon), u kom je dodat novi stav 2. kojim je propisano da se, izuzetno od stava 1. ovog člana, osnovica za obračun i isplatu plata kod korisnika javnih sredstava iz člana 2. stav 1. tač. 4) i 5) ovog zakona umanjuje za 5%, počev od 1. januara 2019. godine.

Ovim izmenama i dopunom Zakona propisano je da se od 1. januara 2019. godine umanjenje osnovica za obračun i isplatu plata vrši za 5% (umesto dosadašnjih 10%) kod pojedinih korisnika javnih sredstava, i to:

  • javnih preduzeća osnovanih od strane Republike Srbije, odnosno lokalne vlasti, kao i
  • pravnih lica osnovanih od strane tih javnih preduzeća,
  • pravnih lica nad kojima Republika Srbija, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala, odnosno više od 50% glasova u organima upravljanja,
  • drugih pravnih lica u kojima javna sredstva čine više od 50% ukupnih prihoda ostvarenih u prethodnoj poslovnoj godini,
  • Narodne banke Srbije.

Mišljenjem Ministarstva finansija broj 401-00-05214/2018-03 od 31.12.2018. godine precizirano je da se umanjenje za 5% kod korisnika javnih sredstava primenjuje počev od zarade za januar 2019. godine.

Ostali korisnici javnih sredstava umanjenje osnovica za obračun i isplatu plata vršiće i dalje u visini od 10% (kao i do sada).