Unos predloga finansijskih planova indirektnih korisnika budžeta Republike u aplikaciji SPIRI omogućen je od danas - 6. jula 2023. godine

Datum objave: 06-07-2023


Predlog finansijskog plana budžetskog korisnika za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, sa obrazloženjem unosi se u aplikaciju za pripremu, izvršenje, budžetsko računovodstvo i izveštavanje - SPIRI, u okviru koje su dostupni:

  • programska struktura, odnosno programi sa pripadajućim programskim aktivnostima i projektima koji su usvojeni Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2023. godinu,
  • programske aktivnosti i projekti koji su otvoreni u toku budžetske 2023. godine, kao i
  • programske aktivnosti i projekti koji su otvoreni tokom izrade predloga prioritetnih oblasti finansiranja budžetskih korisnika za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Unos predloga finansijskih planova indirektnih korisnika budžeta Republike omogućen je od 6. jula 2023. godine u aplikaciji za pripremu, izvršenje, budžetsko računovodstvo i izveštavanje - SPIRI.

Krajnji rok za popunjavanje ove aplikacije uređuje direktni korisnik za indirektne korisnike iz svoje nadležnosti.

Takođe, indirektni korisnik podnosi i štampani format predloga finansijskog plana koji mora da ima pečat i potpis funkcionera budžetskog korisnika.