UPRAVA ZA TREZOR JE OBJAVILA ODGOVORE NA SPORNA PITANJA KOJA SE ODNOSE NA POČETAK RADA CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA OD 1. MARTA 2018. GODINE

Datum objave: 20-02-2018


Uprava za trezor je na svojoj internet strani objavila često postavljena pitanja i odgovore u vezi registrovanja faktura u Centralnom registru faktura, koje možete pogledati na linku: http://www.porezi.rs/download/CRF_odgovori_na_pitanja.pdf.