UPRAVA ZA TREZOR JE OBJAVILA ODGOVORE NA SPORNA PITANJA KOJA SE ODNOSE NA POČETAK RADA CENTRALNOG REGISTRA FAKTURA OD 1. MARTA 2018.

Datum objave: 20-02-2018


Uprava za trezor je na svojoj internet strani objavila često postavljena pitanja i odgovore u vezi registrovanja faktura u Centralnom registru faktura - https://crf.trezor.gov.rs/docs/user/faq.